O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 33. Cechy charakteru

cc2e.com/3313

W tym rozdziale

Podobne tematy

Gdy mowa o tworzeniu oprogramowania, stosunkowo często porusza się temat charakteru i osobowości programisty. Od czasu pionierskiego artykułu Edsgera Dijkstry z 1965 roku, „Programming Considered as a Human Activity”, rozważania nad charakterem programisty traktuje się jako uzasadnione ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required