O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 34. Powracające wątki — przegląd

cc2e.com/3444

W tym rozdziale

Podobne tematy

  • Cała książka.

Ta książka poświęcona jest przede wszystkim szczegółom pracy programisty: dobrym klasom, nazwom zmiennych, pętlom, układowi kodu źródłowego, integracji systemu itp. Aby położyć większy nacisk na konkretne tematy, zagadnieniom bardziej abstrakcyjnym poświęcam mniej uwagi.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required