O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 22. Testowanie

cc2e.com/2261

W tym rozdziale

Podobne tematy

Testowanie to najpopularniejsza metoda zapewniania jakości — przez lata doskonale zbadana i rozwijana w toku wielu dekad doświadczeń. Programy można testować na wiele sposobów. Niektóre z testów wykonują samodzielnie programiści, inne najczęściej przeprowadza odrębny zespół specjalistów: ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required