O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 23. Debugowanie

cc2e.com/2361

W tym rozdziale

Podobne tematy

Debugowanie jest dwa razy trudniejsze niż napisanie pierwszej wersji kodu. Jeżeli więc piszesz kod najlepiej, jak potrafisz, to — z definicji — jego debugowanie jest dla Ciebie zbyt trudne.

Brian W. Kernighan

Debugowanie to proces identyfikowania przyczyn błędów i naprawiania programu — różni się więc od testowania, które prowadzi jedynie do wykrycia defektu. W niektórych projektach debugowanie zajmuje połowę całkowitego czasu pracy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required