O'Reilly logo

Wyrażenia regularne. Wprowadzenie by Michael Fitzgerald

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Dodatek A. Odniesienia do wyrażeń regularnych

Ten dodatek jest zestawem odniesień do wyrażeń regularnych.

Wyrażenia regularne w edytorze QED

Edytor QED (skrót od Quick Editor) został początkowo utworzony dla systemu Berkeley Time-Sharing System, który działał na komputerach Scientific Data Systems SDS 940. Przepisany przez Kena Thompsona edytor QED dla MIT Compatible Time-Sharing System jest jedną z najwcześniejszych (o ile nie pierwszą) praktycznych implementacji wyrażeń regularnych w informatyce. W Tabela A-1 (powstała na podstawie 3. i 4. strony dokumentu utworzonego w 1970 roku w laboratoriach Bell Labs) przedstawiono ogólny opis wyrażeń regularnych stosowanych w edytorze QED. Zadziwia mnie fakt, że większość wymienionej składni nadal pozostaje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required