O'Reilly logo

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW by Steve Souders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

YouTube

Pokazana na Rysunek 17-25 strona główna YouTube (http://www.youtube.com) jest bardzo duża, posiada niską ocenę w skali YSlow i plasuje się na dalszym miejscu listy pod względem czasu udzielania odpowiedzi. Rysunek 17-26 pokazuje także, że strona nie wykorzystuje możliwości związanych z jednoczesnym pobieraniem wielu elementów. Zwiększenie liczby jednocześnie pobieranych elementów byłoby największym usprawnieniem prowadzącym do skrócenia czasu udzielania odpowiedzi na żądanie użytkownika.

Na pierwszym etapie wczytywania strony największą przeszkodą dla jednoczesnego pobierania elementów jest wczytywanie sześciu skryptów. Jak wyjaśniono w Rozdział 8., skrypty blokują możliwość pobierania innych elementów, nawet z zupełnie odmiennych domen. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required