O'Reilly logo

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW by Steve Souders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Google

Firma Google jest znana z używania prostych i szybkich projektów stron. Pokazana na Rysunek 17-12 jej strona główna http://www.google.com ma całkowitą wielkość 18 KB i wykonuje tylko trzy żądania HTTP (dokument HTML oraz dwa obrazy). Jednak nawet w przypadku tak prostej strony warto wspomnieć o kilku możliwościach optymalizacji.

Strona główna Google wykonuje tylko trzy żądania HTTP, ale na Rysunek 17-13 widzimy ich pięć.

Rozkład żądań HTTP na stronie eBay

Rysunek 17-11. Rozkład żądań HTTP na stronie eBay

W rzeczywistości dwa dodatkowe żądania nie są częścią strony. Jedno z nich pobiera plik http://www.google.com/favicon.ico (zobacz Rysunek 17-14). Ulubiona ikona jest obrazem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required