O'Reilly logo

TDD w praktyce. Niezawodny kod w języku Python by Harry J.W. Percival

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 7.

Upiększanie — jak przetestować układ i style?

Zaczynamy zastanawiać się nad wydaniem pierwszej wersji budowanej witryny internetowej, ale jesteśmy nieco zakłopotani jej brzydkim wyglądem na obecnym etapie. W tym rozdziale omówimy temat stosowania podstawowych stylów oraz integracji z frameworkiem HTML/CSS o nazwie Bootstrap. Dowiesz się, jak wygląda obsługa plików statycznych w Django oraz co trzeba zrobić, aby je przetestować.

Jaką funkcjonalność należy testować w przypadku układu i stylów?

Na obecnym etapie nasza witryna niewątpliwie istnieje, ale pozostaje nieatrakcyjna (patrz rysunek 7.1).

image

Rysunek 7.1. Strona główna omawianej witryny ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required