O'Reilly logo

Świat druku 3D. Przewodnik by Anna Kaziunas France

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Postarzanie wydruków

Twoje wydruki mogą wyglądać, jakby były wykonane ze starego, zniszczonego metalu

Autor: Jason Babler

Nadanie tworzywu lub drewnu wyglądu starego metalu (patrz Rysunek 14-1) nie jest wcale tak trudne, jak się wielu ludziom wydaje. Całkiem niezły efekt można uzyskać już po dwóch malowaniach, ale w przykładzie, który chcę zaprezentować, zastosujemy trzy etapy malowania. Przykładowym modelem będzie wydrukowany w redakcji czasopisma „Make” plastikowy robot. Cała procedura zajęła mi zaledwie 10 minut.

Tworzywo sztuczne, a wygląda jak stary, zniszczony metal
Rysunek 14-1. Tworzywo sztuczne, a wygląda jak stary, zniszczony metal

Uwaga

Model robota Mega Make zaprojektowany przez redakcyjnego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required