O'Reilly logo

Responsywne strony WWW. Technologia na start! by Andrew Fisher, Craig Sharkie

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Płynne siatki

Wszyscy wiemy, że choć ekrany komputerów stacjonarnych i laptopów stają się coraz szersze — pozwalają na wyświetlanie coraz to większej liczby pikseli — to urządzenia mobilne popularyzują ekrany o znacznie mniejszych rozmiarach. Oznacza to, że teraz w stopniu większym niż kiedykolwiek wcześniej potrzebne jest rozwiązanie projektowe pozwalające sprostać potrzebie obsługi coraz większej liczby różnych szerokości ekranów (co pokazuje Rysunek 2-1).

Witryna SitePoint wyświetlona na jednym laptopie, dwóch komputerach stacjonarnych, trzech iPhone’ach i czterech iPadach
Rysunek 2-1. Witryna SitePoint wyświetlona na jednym laptopie, dwóch komputerach stacjonarnych, trzech iPhone’ach i czterech iPadach

Rola płynnych siatek

Jednym z elementów tego rozwiązania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required