O'Reilly logo

Raspberry Pi. Receptury by Simon Monk

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 14. Raspberry Pi i Arduino

14.0. Wprowadzenie

Płytka Arduino (zobacz Rysunek 14-1) jest popularną alternatywą dla płytek interfejsowych, takich jak PiFace (zobacz „8.16. Rozpoczynanie pracy z płytką PiFace”).

Płytka Arduino Uno

Rysunek 14-1. Płytka Arduino Uno

Płytki Arduino przypominają na pierwszy rzut oka Raspberry Pi — są one małe i w gruncie rzeczy pełnią funkcję komputera. Istnieje jednak pomiędzy nimi wiele różnic. Płytki Arduino:

  • nie mają żadnego interfejsu pozwalającego na podłączenie do nich klawiatury, myszy i ekranu,

  • posiadają zaledwie 2 kB pamięci RAM i 32 kB pamięci flash służącej do przechowywania programów,

  • ich procesory są taktowane zegarem o częstotliwości ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required