O'Reilly logo

PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Wprowadzenie do systemu MySQL

W Rozdział 1. zatytułowanym Rozdział 1 przyjrzeliśmy się instalowaniu dwóch potrzebnych nam programów, czyli serwera WWW Apache z obsługą języka PHP i serwera zarządzania relacyjnymi bazami danych MySQL.

Jak już wspomniano w poprzednim rozdziale, PHP to język skryptowy działający po stronie serwera, umożliwiający wstawianie na strony WWW instrukcji wykonywanych przez nasz serwer WWW (w większości przypadków będzie to serwer Apache) przed przesłaniem tych stron do przeglądarki, która ich zażądała. W prostym przykładzie na końcu rozdziału pokazałem, jak za pomocą PHP wstawiać na stronę WWW aktualną datę.

Cóż, wszystko to ładne i przyjemne, ale rzecz robi się naprawdę ciekawa, gdy dodamy do tego bazę danych. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required