O'Reilly logo

PHP i MySQL. Witryna WWW oparta na bazie danych. Wydanie IV by Kevin Yank

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Instalacja

Zamiarem autora niniejszej książki jest pokazanie, w jaki sposób wyjść poza proste projektowanie statycznych stron WWW po stronie klienta, oparte na czystym kodzie HTML. Poznamy świat witryn internetowych opartych na bazach danych, a także pochylimy się nad szerokim spektrum dynamicznych narzędzi i rozwiązań oraz możliwości, które się dzięki nim otwierają. Można więc już zacząć się cieszyć, bo wspomnianym zagadnieniom poświęcona jest cała ta książka!

Zanim utworzymy pierwszą dynamiczną witrynę WWW, konieczne będzie zainstalowanie niezbędnych narzędzi. W tym rozdziale pokażę, jak ściągnąć i zainstalować dwa pakiety oprogramowania, których będziemy potrzebować. Domyślasz się już, co to za oprogramowanie? Dla ułatwienia dodam, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required