O'Reilly logo

Kod doskonały. Jak tworzyć oprogramowanie pozbawione błędów. Wydanie II by Steve McConnell

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Procedury wysokiej jakości

cc2e.com/0778

W tym rozdziale

Podobne tematy

W Rozdział 6. zajmowaliśmy się budowaniem klas — w tym przechodzimy do poziomu procedur i tego, co odróżnia dobrą procedurę od złej. Jeżeli przed zagłębieniem się w tak szczegółowe problemy pisania kodu chciałbyś przeczytać omówienie szerszych zagadnień, które mają ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required