O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.20. Przedstawianie widoków typu główny-szczegółowy za pomocą UISplitViewController

Problem

Chcesz w maksymalnym stopniu wykorzystać zalety względnie dużego ekranu w iPadzie poprzez wyświetlenie obok siebie dwóch kontrolerów widoku.

Rozwiązanie

Użyj klasy UISplitViewController.

Analiza

Kontroler widoku podzielonego jest dostępny jedynie w iPadzie. Jeżeli używałeś iPada, prawdopodobnie widziałeś już działanie tego kontrolera. Wystarczy po prostu uruchomić aplikację Ustawienia, a następnie obrócić iPad do położenia poziomego. Czy dostrzegasz kontrolera widoku podzielonego na Rysunek 2-63?

Kontroler widoku podzielonego użyty w aplikacji Ustawienia znajdującej się w iPadzie

Rysunek 2-63. Kontroler widoku podzielonego użyty w aplikacji Ustawienia ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required