O'Reilly logo

iOS 5. Programowanie. Receptury by Vandad Nahavandipoor

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

2.11. Dodawanie przycisku do paska nawigacyjnego przy użyciu UIBarButtonItem

Problem

Na pasku nawigacyjnym chcesz umieścić przyciski.

Rozwiązanie

Użyj klasy UIBarButtonItem.

Analiza

Pasek nawigacyjny może zawierać różne elementy. Przyciski są bardzo często wyświetlane po jego lewej lub prawej stronie. Wspomniane przyciski są egzemplarzami klasy UIBarButtonItem i mogą przybierać wiele różnych kształtów i form. Spójrz na Rysunek 2-32.

Różne przyciski wyświetlane na pasku nawigacyjnym

Rysunek 2-32. Różne przyciski wyświetlane na pasku nawigacyjnym

Możesz być zaskoczony, gdy dowiesz się, że pasek znajdujący się na dole Rysunek 2-32 również jest paskiem nawigacyjnym. Paski nawigacyjne są egzemplarzami klasy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required