O'Reilly logo

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 9. Delegaty, wyrażenia lambda i zdarzenia

Najczęściej stosowanym sposobem korzystania z API jest wywoływanie metod oraz właściwości dostępnych w nim klas; czasami jednak pojawia się konieczność zastosowania odwrotnego podejścia. W Rozdział 5. przedstawione zostały możliwości wyszukiwania udostępniane przez tablice i listy. Aby móc z nich korzystać, konieczne było napisanie metody, która zwracała wartość true, gdy zostały spełnione odpowiednie kryteria. API wywoływało tę metodę dla każdego przetwarzanego elementu. Nie wszystkie wywołania zwrotne są wykonywane bezzwłocznie. Asynchroniczne API może wywołać wskazaną metodę naszego kodu po zakończeniu bardzo czasochłonnego zadania. W aplikacjach klienckich chcemy, by nasz kod był wykonywany ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required