O'Reilly logo

C# 5.0. Programowanie. Tworzenie aplikacji Windows 8, internetowych oraz biurowych w .NET 4.5 Framework by Ian Griffiths

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Kolekcje

Większość programów musi operować na wielu informacjach. Nasz kod może przeglądać liczne transakcje, by wyliczyć stan konta, wyświetlać ostatnie komunikaty w aplikacji internetowej sieci społecznościowej lub aktualizować położenie postaci w grze.

Język C# udostępnia prosty rodzaj kolekcji, nazywany tablicami. System typów CLR sam obsługuje tablice, dzięki czemu działają one wydajnie; niemniej jednak w niektórych rozwiązaniach są one zbyt proste. Na szczęście bazując na podstawowych usługach zapewnianych przez tablice, biblioteka klas udostępnia także inne typy kolekcji, które są znacznie bardziej elastyczne i dysponują większymi możliwościami. Zaczniemy od przedstawienia tablic, gdyż stanowią one podstawę dla większości pozostałych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required