O'Reilly logo

AngularJS. Szybkie wprowadzenie by Brad Green, Shyam Seshadri

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 13.

Zaawansowane opcje definicji dyrektyw

W rozdziale 11. przedstawiliśmy metody tworzenia prostych komponentów wielokrotnego użytku, a w rozdziale 12. pokazaliśmy, jak je testować. Opisaliśmy niektóre najczęściej używane opcje, takie jak template, templateUrl, scope, restrict oraz replace, i pokazaliśmy, jak uniezależnić dyrektywę od środowiska zewnętrznego przez przekazywanie do niej danych. Wiadomości te wystarczą w 70 – 80% ogólnych przypadków. Informacje zawarte w tym rozdziale dotyczą pozostałych 20% i związane są z bardziej zaawansowanymi kwestiami cyklu życia AngularJS.

Najpierw dokładnie przyjrzymy się cyklowi życia AngularJS. Następnie przejrzymy pozostałe opcje obiektu definicji dyrektywy — transclude, compile, controller ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required