O'Reilly logo

AngularJS. Szybkie wprowadzenie by Brad Green, Shyam Seshadri

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 12.

Testowanie dyrektyw

W rozdziale 11. opisaliśmy techniki tworzenia prostych komponentów wielokrotnego użytku w postaci dyrektyw. Przedstawiliśmy składniki podstawowej konfiguracji dyrektyw, takie jak klucze template i templateUrl, funkcja link oraz klucze scope i restrict. Ponadto we wcześniejszych rozdziałach pokazaliśmy, jak testować kontrolery i usługi, które zasadniczo są czystymi funkcjami JavaScript, więc łatwo tworzy się ich egzemplarze do użycia w testach jednostkowych. Natomiast dyrektywy są wprost powiązane ze strukturą DOM, ponieważ tworzą elementy HTML i modyfikują sposób ich działania.

W tym rozdziale opisujemy techniki testowania jednostkowego dyrektyw. Przedstawiamy metody tworzenia egzemplarzy dyrektyw w testach jednostkowych ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required