O'Reilly logo

AngularJS. Szybkie wprowadzenie by Brad Green, Shyam Seshadri

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

ROZDZIAŁ 2.

Podstawowe dyrektywy i kontrolery AngularJS

W rozdziale 1. pokazaliśmy, jak utworzyć najprostszą możliwą aplikację powitalną AngularJS. W tym rozdziale będziemy pracować na bazie tamtego przykładu.

Nauczysz się posługiwać się modułami i kontrolerami AngularJS oraz dowiesz się, jak tworzyć własne kontrolery. Potem wykorzystasz je do ładowania danych lub stanu do własnej aplikacji i będziesz szperać przy kodzie HTML w celu wykonania takich typowych czynności jak wyświetlenie tablicy elementów w interfejsie, warunkowe ukrywanie i pokazywanie elementów, stylizowanie elementów HTML na podstawie określonych warunków itd.

Moduły AngularJS

Pierwszym pojęciem, które musisz poznać, jest moduł. Moduł w systemie AngularJS służy do zapisywania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required