O'Reilly logo

Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla każdego by Russell Jurney

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Do chmury!

Trend w kierunku przetwarzania po stronie serwera i gwałtownie rosnąca popularność usług internetowych wytworzyły nową klasę systemów przetwarzających, które nazywamy WSC (ang. warehouse-scale computers) albo komputerami w skali hurtowej. Nazwa ma uwypuklić najważniejszą cechę tych maszyn, a mianowicie ogromną skalę infrastruktury oprogramowania, danych i sprzętu. Perspektywa ta różni się od postrzegania przetwarzania komputerowego, w którym zakłada się model pojedynczego programu działającego na pojedynczym komputerze. W skali hurtowej program jest usługą internetową, która może składać się z dziesiątków albo i z większej liczby pojedynczych programów współpracujących w ramach implementacji złożonych usług, jak choćby poczta ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required