O'Reilly logo

Zwinna analiza danych. Apache Hadoop dla każdego by Russell Jurney

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Dane

W tym rozdziale zapoznamy się ze zbiorem danych, na którym będziemy pracować w dalszej części książki; będzie to mianowicie nasza własna skrzynka odbiorcza poczty elektronicznej. Zapoznamy się też z szeregiem wykorzystywanych później narzędzi i przedstawimy uzasadnienie dla takiego, a nie innego ich wyboru. Na koniec zakreślimy perspektywy, które będziemy stosować w analizie danych.

Książka zaczyna się od danych, bo w zwinnym Big Data nasz proces też zaczyna się od danych.

Podpowiedź

Kto nie posiada konta pocztowego Gmail (http://mail.google.com), powinien je na potrzeby ćwiczeń założyć i zapełnić przykładowymi wiadomościami.

E-mail

Poczta elektroniczna, albo po prostu e-mail, to podstawowa usługa internetu. Jest nawet czymś więcej: ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required