O'Reilly logo

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW by Steve Souders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Złota reguła wydajności

Fenomen poświęcania jedynie 10 – 20% czasu udzielania odpowiedzi na pobieranie dokumentu HTML nie dotyczy tylko strony głównej Yahoo!. Ta wartość sprawdza się również w przypadku pozostałych sprawdzanych stron Yahoo! (poza Yahoo! Search z powodu wielu małych elementów strony). Co więcej, podobne wartości dotyczą także większości witryn internetowych. W Tabela 1-1 przedstawiono dane dotyczące dziesięciu witryn amerykańskich, pobrane z witryny http://www.alexa.com. Warto zwrócić uwagę, że wszystkie witryny poza AOL pochodzą z listy dziesięciu najczęściej wyświetlanych witryn w USA. Witryna http://craigslist.org również znajdowała się w Top 10, ale jej strony zawierają małą liczbę obrazków (bądź w ogóle), skryptów i arkuszy ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required