O'Reilly logo

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW by Steve Souders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Śledzenie wewnętrznego ruchu sieciowego

Przekierowania są często używane w celu śledzenia przepływu ruchu generowanego przez użytkownika. Jest to widoczne na stronie głównej Yahoo! (http://www.yahoo.com), na której wiele odnośników nawigacyjnych jest opakowanych przez przekierowanie. Na przykład adres URL działu sportowego to http://www.yahoo.com/r/26. Kliknięcie powyższego odnośnika powoduje wygenerowanie odpowiedzi z kodem stanu 301 oraz nagłówkiem Location http://sports.yahoo.com/. Wzorce ruchu sieciowego użytkowników opuszczających stronę główną Yahoo! mogą zostać sprawdzone poprzez analizę plików dzienników zdarzeń witryny www.yahoo.com. W omawianym przypadku liczba użytkowników opuszczających stronę główną i przechodzących na stronę Yahoo! ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required