O'Reilly logo

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW by Steve Souders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Czym jest ETag?

Entity tag (ETag) jest mechanizmem używanym przez serwery WWW i przeglądarki internetowe do weryfikacji buforowanych elementów strony. Przed przejściem do szczegółowego opisu ETag zostanie przedstawiony sposób buforowania i weryfikacji elementów.

Nagłówek Expires

Kiedy przeglądarka internetowa pobiera elementy strony, są one przechowywane w buforze. Jeśli buforowany element „zachowuje ważność” podczas kolejnych wyświetleń strony, wówczas jest odczytywany z dysku twardego. W ten sposób unika się wykonywania żądania HTTP. Określenie ważności elementu następuje na podstawie wartości nagłówka Expires. Poniżej został przedstawiony przykład.

Podczas żądania danego elementu strony serwer WWW ma możliwość umieszczenia w odpowiedzi ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required