O'Reilly logo

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW by Steve Souders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Buforowanie zapytań Ajax w rzeczywistych aplikacjach

Stosowanie technik usprawniających działanie technologii Ajax w rzeczywistych aplikacjach warto prześledzić na kilku przykładach.

Yahoo! Mail

W pierwszym przykładzie zapoznamy się ze stroną Yahoo! Mail (http://mail.yahoo.com) w wersji używającej technologii Ajax.

Kiedy użytkownik rozpoczyna sesję z Yahoo! Mail w wersji Ajax, pobierane są części główne trzech pierwszych wiadomości pocztowych. To jest przykład sprytnego pasywnego zapytania Ajax. Istnieje duża szansa, że użytkownik kliknie jedną z tych wiadomości, a więc wcześniejsze ich pobranie przez klienta powoduje, że użytkownik może zapoznać się z treścią wiadomości bez potrzeby czekania za udzielenie odpowiedzi Ajax przez serwer WWW. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required