O'Reilly logo

Wydajne witryny internetowe. Przyspieszanie działania serwisów WWW by Steve Souders

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Alternatywa dla przekierowania

Przekierowanie stanowi łatwy sposób rozwiązania wielu problemów, ale lepszym rozwiązaniem jest użycie alternatywnych możliwości, które nie będą spowalniały działania strony internetowej. Kolejne podrozdziały zawierają omówienie niektórych typowych sytuacji skłaniających do użycia przekierowań oraz alternatywy będące z punktu widzenia użytkownika lepszym rozwiązaniem problemu.

Brak końcowego ukośnika

Jedno z najbardziej zbędnych przekierowań zachodzi bardzo często, a programiści sieciowi nie zdają sobie z tego sprawy. To przekierowanie występuje, gdy w adresie URL brakuje końcowego ukośnika (/), który powinien się tam znajdować. Na przykład przekierowanie pokazane na Rysunek 13-2 zostało wygenerowane podczas ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required