O'Reilly logo

Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik by Ilya Grigorik

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 18. Komunikacja WebRTC

Komunikacja Web Real-Time Communication (WebRTC) jest zbiorem standardów, protokołów i interfejsów JavaScript API, których kombinacja umożliwia przesyłanie sygnałów audio i wideo oraz danych aplikacyjnych w bezpośrednim (peer-to-peer) połączeniu pomiędzy przeglądarkami. Zamiast stosować zewnętrzne wtyczki lub własne oprogramowanie, można wykorzystać standard WebRTC, oferujący komunikację w czasie rzeczywistym, którą dzięki prostemu interfejsowi JavaScript API można zastosować w każdej aplikacji WWW.

Rozbudowane aplikacje do komunikacji w czasie rzeczywistym, na przykład do zestawiania wysokiej jakości telekonferencji audio i wideo lub przesyłania danych w trybie peer-to-peer, wymagają od przeglądarki mnóstwa funkcjonalności, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required