O'Reilly logo

Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik by Ilya Grigorik

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Sieci komórkowe

Liczba połączeń komórkowych zrealizowanych na całym świecie od początku roku 2013 przekroczyła już zapewne 10 miliardów. W samym tylko 2012 r. raporty z badań rynkowych przeprowadzanych przez firmę IDC wykazały, że złożono 1,1 miliarda zamówień na inteligentne urządzenia podłączone (ang. smart connected devices), czyli smartfony, tablety, laptopy, komputery PC itd. Jednak jeszcze bardziej niezwykłe są prognozy gwałtownego wzrostu w najbliższych latach. Te same prognozy IDC przewidują do 2016 r. wzrost liczby zamówień na nowe urządzenia do ponad 1,8 miliarda, a inne zbiorcze prognozy szacują, że do roku 2020 liczba urządzeń podłączonych wyniesie ponad 20 miliardów.

Jeśli przyjmiemy, że w roku 2012 liczba ludności na świecie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required