O'Reilly logo

Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik by Ilya Grigorik

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Wi-Fi

Sieć Wi-Fi działa w niekoncesjonowanym paśmie ISM. Każdy może ją łatwo wdrożyć w dowolnej lokalizacji, a wymagany sprzęt jest nieskomplikowany i tani. Nic dziwnego, że Wi-Fi stało się jednym z najszerzej implementowanych i najpopularniejszych standardów.

Sama nazwa jest znakiem towarowym stowarzyszenia handlowego Wi-Fi Alliance, którego celem jest promocja bezprzewodowych technologii sieci LAN oraz dostarczanie standardów interoperacyjności i testów. Technicznie rzecz biorąc, każde urządzenie musi uzyskać certyfikat organizacji Wi-Fi Alliance, aby mogło mieć nazwę i logo Wi-Fi. Jednak w praktyce nazwa ta jest używana w odniesieniu do każdego produktu opartego na standardach IEEE 802.11.

Pierwszy protokół 802.11 został opracowany ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required