O'Reilly logo

Wydajne aplikacje internetowe. Przewodnik by Ilya Grigorik

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 5. Wprowadzenie do sieci bezprzewodowych

Powszechny dostęp

Jednym z najbardziej zmiennych trendów technologicznych ostatniego dziesięciolecia jest powszechny dostęp do internetu wraz z rosnącymi oczekiwaniami w tej kwestii. Bez względu na to, czy chodzi o sprawdzanie poczty elektronicznej, realizowanie połączeń głosowych, przeglądanie stron WWW czy wiele innych zastosowań, obecnie oczekuje się dostępu do tych usług online niezależnie od lokalizacji, czasu lub okoliczności. Chcemy mieć dostęp do sieci w trakcie podróży, w kolejce, w biurze, w metrze, w samolocie i w każdej innej sytuacji przejściowej, w której się znajdujemy. Dzisiaj wciąż musimy być aktywni w poszukiwaniu dostępu do sieci (np. najbliższego hotspotu Wi-Fi), ale niewątpliwie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required