O'Reilly logo

Wskaźniki w języku C. Przewodnik by Richard M. Reese

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Przedmowa

C jest ważnym, od dawna powszechnie stosowanym językiem programowania. Jego kluczowym elementem są wskaźniki, które zapewniają mu elastyczność oraz funkcjonalność. Wskaźniki pozwalają na dynamiczne operowanie pamięcią, sprawne operowanie strukturami danych, a także na korzystanie z funkcji sprzętowych. Ta funkcjonalność i elastyczność ma jednak pewną wadę — stosowanie wskaźników może okazać się trudne do opanowania.

Dlaczego ta książka jest inna?

Napisano wiele książek na temat języka C. Większość z nich zawiera szeroki wachlarz wiadomości dotyczących C, a wskaźniki są w nich omawiane jedynie w stopniu niezbędnym do opanowania innych zagadnień, głównie pod kątem podstawowych zastosowań. Większość publikacji zawiera tylko pobieżne informacje ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required