O'Reilly logo

Wskaźniki w języku C. Przewodnik by Richard M. Reese

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Wskaźniki i funkcje

Wskaźniki w dużym stopniu wpływają na możliwości funkcji. Pozwalają one na przekazywanie i modyfikowanie danych przez funkcję. Dane typu złożonego również mogą być przekazywane i zwracane przez funkcję w formie wskaźnika. Gdy wskaźnik przechowuje adres funkcji, staje się on środkiem służącym do dynamicznej kontroli toku wykonywania programu. W niniejszym rozdziale dowiemy się, jak bardzo przydatne może okazać się stosowanie wskaźników w funkcjach. Omówimy także zastosowanie wskaźników w rozwiązywaniu realnych problemów.

Aby zrozumieć to, czym są funkcje, oraz to, jak są one stosowane w kontekście wskaźników, niezbędne jest zrozumienie tego, czym jest stos programu. W większości nowoczesnych języków programowania ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required