O'Reilly logo

Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 19. Wprowadzenie do makr i języka Visual Basic

Makra umożliwiają wykonywanie wielu poleceń za pomocą jednego kliknięcia przyciskiem myszy albo naciśnięcia klawisza na klawiaturze komputera. Jeśli bardzo często korzystasz z tych samych trzech lub czterech poleceń, możesz zaoszczędzić czas, rejestrując je jako makro i przypisując je do skrótu klawiaturowego albo przycisku na pasku narzędzi Szybki dostęp. Kiedy następnym razem zechcesz wywołać te polecenia, zamiast wybierać je po kolei ze wstążki, zrobisz to za pomocą jednego kliknięcia myszą. A to tylko początek. Jeśli zainteresujesz się makrami, dowiesz się, że za ich pomocą można osiągnąć znacznie więcej, a także tego, co oferuje leżący u ich podstaw język Visual Basic.

Niniejszy rozdział ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required