O'Reilly logo

Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 17. Dostosowywanie stanowiska pracy

Jeśli irytują Cię niektóre zachowania albo wygląd programu Word, zawsze możesz je zmienić. Jest to o wiele łatwiejsze niż na przykład zmiana wyglądu i zachowań nastolatka. Firma Microsoft jest znana z tego, że udostępnia wiele metod wykonania tego samego zadania, wiele ścieżek prowadzących do danego pola wyboru i wiele sposobów na obejrzenie wyników pracy użytkownika. Bardzo często możesz też zmieniać działanie programu Word, które Ci nie odpowiada.

Z drugiej jednak strony ustawienia domyślne w programie Word sprawdzają się całkiem nieźle i z czystym sumieniem możesz pominąć ten rozdział. Traktuj go raczej jak listę ustawień w oknie dialogowym edytora, z którą możesz eksperymentować w wolnym czasie. ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required