O'Reilly logo

Word 2007 PL. Nieoficjalny podręcznik by Chris Grover

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 3. Ustawianie parametrów dokumentu: marginesów, odstępów w tekście i innych

Czytelnik, jeszcze zanim odczyta choć jedno słowo z Twojej pracy, oceni ją na podstawie tego, co widzi. Rozmiar papieru, kolor i obramowanie dadzą mu pierwsze dane dotyczące tematu pisma i jego jakości. Następne informacje możesz przekazać poprzez układ marginesów i tekstu, a może nawet znak wodny. Właściwy dobór wyglądu dokumentu pomoże Ci w przekazaniu przesłania czytelnikowi. Załóżmy, że pracujesz właśnie nad zaproszeniem. Wtedy mniejszy, elegancki format papieru i delikatne obramowanie od razu uświadomią odbiorcy, że informacja dotyczy wytwornej okazji.

Z tego rozdziału dowiesz się, w jaki sposób ustawiać i zmieniać te elementy układu strony, które pierwsze ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required