O'Reilly logo

Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny by William R. Stanek

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Konfigurowanie drukarek, skanerów i faksów

W biurze, w którym pracuję, jest pełno drukarek, skanerów i faksów. Sprawienie, by wszystkie te urządzenia (z których część ma już kilka dobrych lat) działały w systemie Windows Vista, nie było łatwe. Oto kilka napotkanych problemów:

  • Program instalacyjny urządzenia nie działał, ponieważ nie był przeznaczony dla systemu Windows Vista.

  • Program instalacyjny wykorzystywał Java Runtime Environment (JRE, środowisko uruchomieniowe Java), niekompatybilne z konfiguracją komputera.

  • Program instalacyjny działał poprawnie, ale niepoprawnie konfigurował urządzenie.

Z tych powodów zainstalowanie drukarki, skanera czy faksu w systemie Windows Vista może być frustrującym doświadczeniem. Dlatego ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required