O'Reilly logo

Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny by William R. Stanek

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 8. Tworzenie biblioteki multimediów z użyciem programu Windows Media Player

Przyznaję, że nigdy nie byłem zachwycony programem Windows Media Player. Wydawało się, że programiści w Microsofcie byli bardziej skoncentrowani na niestandardowych projektach wizualnych i wizualizacjach w tle niż na tym, co ma największe znaczenie — utworzeniu doskonałego odtwarzacza multimediów, który działałby tak, jak powinien. W przypadku Windows Media Player 11 sprawy wyglądają nieco inaczej. Microsoft przestał już tak bardzo koncentrować się na niestandardowych projektach wyglądu (zwanych karnacjami), uprościł nadmiernie rozbudowane menu, uporządkował interfejs i zupełnie przeprojektował bibliotekę multimediów. W wyniku tego powstał odtwarzacz multimediów, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required