O'Reilly logo

Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny by William R. Stanek

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Przeglądanie stron internetowych za pomocą Internet Explorera 7

W późnych latach 90. Internet Explorer stał się najlepszym narzędziem do przeglądania stron WWW, oferując innowacyjne funkcje i będąc najlepszą przeglądarką w swojej klasie. Podczas gdy inne przeglądarki z ekscytujących, wczesnych stadiów ewolucji WWW niemal zniknęły, Internet Explorer przetrwał do dzisiaj. Obecnie dominuje na rynku przeglądarek internetowych, choć na jakiś czas stracił swoją wyjątkowość — przestał być najbardziej innowacyjną przeglądarką, a właśnie dzięki temu wcześniej był liderem na rynku. Wraz z wersją 7 Internet Explorer odzyskuje jednak swą opinię najnowocześniejszej przeglądarki.

System Windows Vista zawiera Internet Explorer 7 jako domyślną ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required