O'Reilly logo

Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny by William R. Stanek

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 2. Optymalizacja interfejsu użytkownika systemu Windows Vista

Wszystko, co łączy użytkownika z systemem operacyjnym komputera, jest nazywane interfejsem użytkownika. Podstawowymi elementami interfejsu użytkownika są pulpit, menu Start, pasek zadań, okna programów i aplikacji, okna dialogowe oraz różnego rodzaju kreatory. Wszystkie wymienione elementy interfejsu użytkownika zostały zachowane w systemie Windows Vista, zatem można pracować z nimi w ten sam, dobrze znany sposób. Bardzo wiele elementów interfejsu użytkownika zostało jednak gruntownie przeprojektowanych — jest to największa modernizacja interfejsu użytkownika w dotychczasowej historii systemu Windows. Ze względu na liczbę wprowadzonych zmian użytkownicy będą musieli nauczyć ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required