O'Reilly logo

Windows Vista PL. Przewodnik encyklopedyczny by William R. Stanek

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Rozpoczynamy pracę z systemem Windows Vista

Na początek mam niezbyt dobrą wiadomość: Windows Vista nie jest tym, czym się wydaje. Niezaprzeczalnie Windows Vista jest najnowszą wersją systemu Windows, czyli dobrze wszystkim znanego systemu operacyjnego, przeznaczonego dla komputerów osobistych, ale z pewnością nie jest tym, czym się na pierwszy rzut oka wydaje. Wygląda bardzo podobnie do swoich poprzedników, jego interfejs jest jednak bardziej przejrzysty i wygodniejszy w użyciu. Każdy szczęśliwy posiadacz wystarczająco wydajnego komputera będzie mógł skorzystać z nowego interfejsu Aero systemu Windows Vista. Niezależnie od osobistych upodobań użytkowników trudno będzie nie zauważyć tych wszystkich przyjemnych dla oka efektów, ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required