O'Reilly logo

Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny by Brian Culp

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 12. Zabezpieczenie środowiska systemu Vista

W tym rozdziale przyjrzymy się zabezpieczeniom w systemie Microsoft Vista.

Zamiast od razu zagłębić się w temacie i opisywać wszystko, co jest potrzebne do zabezpieczenia systemu Vista, zacznę od wyjaśnienia „szerszego obrazu” bezpieczeństwa. Omówię rodzaje zagrożeń, które istnieją „na zewnątrz” i mogą mieć wpływ na system. To, co nie zdarza się innym, może zdarzyć się Tobie.

Bezpieczeństwo nie jest tylko kwestią konfiguracji systemu — haseł, antywirusów i tym podobnych. Dotyczy także jego działania — sposobu korzystania z komputera i ryzyka, jakie na siebie ściągasz podczas jego używania. Chwila nieuwagi w ocenie sytuacji może spowodować katastrofalne zniszczenie, przed którym nie uchroni Cię ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required