O'Reilly logo

Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny by Brian Culp

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 11. Optymalizacja wydajności

Teraz nasz system Vista jest już uruchomiony i działa. Udostępnia on firmie aplikacje krytyczne dla jej misji; dokonaliśmy subskrypcji do kilku źródeł, aby na bieżąco otrzymywać najnowsze informacje branżowe, skonfigurowaliśmy kilka programów, które są automatycznie uruchamiane przy rozruchu, przyłączyliśmy wszystkie niezbędne sieci i dokonaliśmy odpowiednich grupowań logicznych. Nawet zainstalowaliśmy grę albo dwie — te strzelające do nas potwory nigdy nie wyglądały tak przerażająco.

Krótko mówiąc, komputer działa, tak jak sobie tego życzymy. W chwili obecnej.

Lecz co będzie później? Przecież już wcześniej przeszedłeś tę drogę. Zaraz po skonfigurowaniu ustawień Windows działa energicznie; aplikacje otwierają ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required