O'Reilly logo

Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny by Brian Culp

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 10. Internet Explorer 7

Chociaż Internet Explorer nie występuje wyłącznie w systemie Vista, w nowym wydaniu Windows przeszedł poważną „operację plastyczną”. Ponieważ będzie to aplikacja używana równie często lub częściej niż wszystkie pozostałe, zasługuje na osobne omówienie.

Opierając się głównie na danych od klientów, projektantów, informatyków, a nawet innych dostawców przeglądarek, Microsoft stworzył coś, co można nazwać najbardziej do tej pory postępowym wydaniem tego programu. W najnowszej wersji aplikacji Internet Explorer rozwiązano niektóre główne problemy bezpieczeństwa, co powinno uspokoić administratorów, którzy martwią się o następne ataki pochodzące z internetu.

Nowe funkcje przeglądarki Internet Explorer 7 (IE7) zostały zaprojektowane ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required