O'Reilly logo

Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny by Brian Culp

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 7. Praca ze sprzętem

Jak zapewne wie większość czytelników, głównym zadaniem systemu operacyjnego jest pośredniczenie — między sprzętem a aplikacjami, między sprzętem a użytkownikami oraz między aplikacjami a użytkownikami.

W następnych dwóch rozdziałach omówię bliżej tę rolę, a zwłaszcza przypadki, w których administrator może i powinien interweniować. Choć zacznę od ogólnego opisu dodawania i aktualizowania urządzeń sprzętowych, większa część tego rozdziału będzie dotyczyć dwóch podstawowych komponentów: dysków twardych i drukarek. Administratorzy systemu zwykle poświęcają sporo czasu tym dwóm urządzeniom, zwłaszcza w porównaniu z innymi typami sprzętów.

Nie bez powodu: te dwa komponenty sprzętowe wymagają znacznie więcej uwagi administratora ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required