O'Reilly logo

Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny by Brian Culp

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 6. Rozruch i zamykanie Visty

Rozruch i zamykanie systemu. Brzmi niezbyt skomplikowanie, prawda? Dlaczego poświęcono temu cały rozdział? Cóż, prawda jest taka, że operacje te bywają proste, a typowy użytkownik nie poświęca im wiele uwagi. Jednak nie kupuje on osiemsetstronicowych książek, a ci, którzy to robią, wiedzą, że podczas rozruchu i zamykania dzieje się wiele rzeczy, które mogą mieć ogromny wpływ na pracę z komputerem. Właśnie dla nich przeznaczony jest ten rozdział.

Opiszę w nim, co się dzieje podczas zwykłego rozruchu i zamykania, a także wyjaśnię, w jaki sposób można określić, co dokładnie ma się stać. Czytelnik pozna narzędzia i techniki, które pozwolą mu zwiększyć wydajność włączania i wyłączania systemu.

Sterowanie rozruchem ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required