O'Reilly logo

Windows Vista PL. Administracja. Przewodnik encyklopedyczny by Brian Culp

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 1. Co nowego w Windows Vista?

Tak więc już jest. Prawie sześć lat po premierze Windows XP Microsoft wydał najnowszy system operacyjny, który zapewne niedługo znajdzie się w otaczających nas komputerach. A ponieważ czytelnik wybrał właśnie tę książkę, szanse na to, że już korzysta z Visty, są całkiem duże.

Co z tego — można by zapytać. Co jest takiego wspaniałego w Windows Vista? Dlaczego użytkownicy mieliby zmieniać swoje komputery, aby można było na nich pracować z tym systemem? Albo jeszcze lepiej — dlaczego wszyscy korzystający z sieci firmowej powinni zaopatrzyć się w Vistę? Co powoduje, że ta zmiana jest efektywna kosztowo — i jak uzasadnić ten wydatek?

W tym rozdziale krótko omówiono niektóre z nowych funkcji Visty. Może to stanowić ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required