O'Reilly logo

Windows Vista. Leksykon kieszonkowy by Preston Gralla

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Windows Vista: Leksykon kieszonkowy

Wstęp

Zadaniem tego podręcznego przewodnika jest dostarczenie Czytelnikowi w krótkiej i zwięzłej formie najistotniejszych i najczęściej poszukiwanych przez użytkowników informacji na temat systemu Windows Vista. Rozmiary tej niewielkiej książki są odpowiednie, aby mogła się zmieścić w Twojej kieszeni lub torbie na laptop, nie przeszkadza jej to jednak w pomieszczeniu setek przydatnych wskazówek, skrótów oraz sztuczek, które znacznie ułatwiają korzystanie ze środowiska Windows Vista.

Mniej doświadczeni użytkownicy systemu Windows Vista powinni rozpocząć lekturę przewodnika od krótkiego przeglądu podstawowych zagadnień, który znajduje się w Rozdział 1. Jeżeli jednak uczysz się szybko i masz już pewne doświadczenie ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required