O'Reilly logo

Windows Vista. Leksykon kieszonkowy by Preston Gralla

Stay ahead with the world's most comprehensive technology and business learning platform.

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required

Rozdział 4. Sztuczki związane z rejestrem

Rejestr systemu Windows jest bazą danych ustawień wykorzystywanych przez Windows Vista oraz uruchamiane w nim aplikacje. Umiejętność uzyskiwania dostępu do rejestru systemowego i dokonywania w nim odpowiednich zmian ma kluczowe znaczenie przy rozwiązywaniu problemów związanych z działaniem środowiska, dostosowywaniu jego działania oraz odblokowywaniu ukrytych możliwości Windows Vista.

Podstawowe wiadomości na temat Edytora rejestru

Mimo że rejestr jest przechowywany na dysku komputera w wielu różnych plikach, dostęp do niego jest realizowany za pomocą pojedynczego okna prezentującego logiczną, hierarchiczną strukturę, która przypomina nieco drzewo folderów umieszczonych na dysku twardym komputera. Program ...

With Safari, you learn the way you learn best. Get unlimited access to videos, live online training, learning paths, books, interactive tutorials, and more.

Start Free Trial

No credit card required